Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Kasvubuusti-hankkeen uutiskirjerekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan TE-toimisto / Kasvubuusti-hanke
PL 587, 33101 Tampere

Yhteyshenkilöt rekisterin sisältöä koskevissa asioissa

Tuija Marnela, puh. 0295 036 201
tuija.marnela@te-toimisto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Kasvubuusti-hankkeen palveluista ja tapahtumista kertomiseen sähköpostin välityksellä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:

  • S√§hk√∂postiosoite
  • Henkil√∂n k√§ytt√§m√§√§n laitteeseen liittyv√§t tiedot: mm. p√§√§telaite, IP-osoite, k√§ytt√∂j√§rjestelm√§ ja selain.

Tietolähteet

Tiedot rekisteröidyistä saadaan kasvubuusti.fi-sivuston uutiskirjeen tilauksista sekä Pirkanmaan TE-toimiston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yritysasiakkaista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, tapahtumien, tapaamisten, palautteiden ja uutiskirjeiden yhteydessä.

Tietojen siirto tai luovutus

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle eikä niitä luovuteta muihin organisaatioihin.

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

Kasvubuustin uutiskirjepalvelun tarjoaja on MailChimp.

Rekisterin suojaus

Rekisteri ylläpidetään sähköisen tietojärjestelmän avulla. Järjestelmään pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.