Suvi Liljeqvist

suvi.liljeqvist@te-toimisto.fi

0295 045 839

Suvi Liljeqvistillä on useiden vuosien kokemus yritysten kehittämisestä. Työkokemusta löytyy erilaisista työtehtävistä pk-yrityksistä pörssiyrityksiin ja osaamista on myös monipuolisista julkishallinnon töistä.

Vahvuutesi Kasvuagenttina?
Minulla on kokemusta yritysneuvonnasta ja –palveluista sekä alkaville että toimiville yrityksille. Pyrin hakemaan verkostoista ja tarjolla olevista palveluista jokaiselle parhaan ratkaisun. Mielestäni vahvalla yhteistyöllä saavutetaan kaikkein suurin hyöty yrityksille myös näissä asioissa.

Minkälaisten yritysten kanssa olet tehnyt yhteistyötä?
Olen tehnyt yhteistyötä hyvin monenlaisten yritysten kanssa eri toimialoilta. Olen toiminut erityisesti pk-yritysten kanssa, mutta minulla on vankkaa kokemusta yhteistyöstä myös suuryritysten kanssa. Otathan rohkeasti yhteyttä, katsotaan yhdessä sopivin polku yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvuun!

Millainen on mielestäsi tulevaisuuden kasvuyritys? Mitä tarvitaan?
Kasvuyrityksessä on vahva tahto tehdä töitä, yrittää, ja myös asennetta oppia epäonnistumisista. Kasvuun kuuluu rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta tehdä omanlainen menestystarina, ja varmasti tulevaisuudessa syntyy aivan uusiakin toimialoja. Myös hienoisia riskejä on oltava valmis ottamaan. Kasvuyrityksessä on kuitenkin huomioitava, että kassa pysyy kunnossa suhteessa tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Asiakkaiden huomiointi ja heidän tarpeidensa kuuntelu nousee jatkuvasti suurempaan rooliin. Henkilöstön hyvinvointi ja laadukas johtaminen ovat samoin menestyvän yrityksen kulmakiviä. Tämä korostuu varmasti yhä enemmän tulevaisuudessa. Kasvuyrityksessä seurataan tarkasti asiakkaiden ja kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksia, kilpailutilannetta sekä reagoidaan tilanteisiin nopeasti. Joustavuus ja muutoshaluisuus näyttäytyvät vahvoina kasvuyrityksissä unohtamatta asetettuja tavoitteita. Menestyvät yritykset tarvitsevat vahvoja verkostoja. Me tarjoamme tukea ja verkostoja kasvuun!


← Kaikki agentit