Marjatta Salmi

marjatta.salmi@te-toimisto.fi

0295 045 749

Marjatta Salmella on pitkä kokemus työpsykologina TE-toimiston yrityspalveluista  sekä myös henkilökohtaisesta uraohjaus- ja ammatinvalinnanohjauspalvelusta.

Vahvuutesi Kasvuagenttina?

Minulla on osaamista erityisesti yritysten rekrytointiin, koulutukseen ja muutosturvatilanteisiin liittyvistä HR-painotteisista työnantajapalveluista.  Olen ollut mukana yritysten uuden henkilöstön valinnoissa ja resurssikartoituksissa sekä myös henkilöstön osaamistarpeen arvioinnissa, koulutussuunnittelussa ja –valinnoissa (esim. Rekrykoulutus). Yritysten muutosturvatilanteissa työskentelen henkilöstön uraohjauspalvelujen neuvonta- ja henkilökohtaisen asiakasohjauksen tehtävissä.

Minkälaisten yritysten kanssa olet tehnyt yhteistyötä?

Sekä isojen että pk-yritysten kanssa, samoin myös julkisten ja yksityisten työnantajien kanssa.

Millainen on mielestäsi tulevaisuuden kasvuyritys? Mitä tarvitaan?

Muutosmyönteinen, haasteista innostuva ja niihin tarttuva.  Sellainen, jossa henkilöstö voi hyvin ja on osaamistaan vastaavissa tehtävissä. Työtehtävät ovat joustavasti muunneltavissa, henkilöstön osaamisesta huolehditaan ja osallistava johtaminen on osa yrityksen toimintastrategiaa.


← Kaikki agentit