Meriverkosto maalla, Pirkanmaalla! Mitä ihmettä?

Suomen laivanrakennustelakoiden tilauskannan vahva kasvu jatkuu ja meriteollisuuden toimittajaverkosto on levittäytynyt jo Pirkanmaalle. Vuonna 2016 alkaneelle risteilijätilausten määrän kasvulle ei näy loppua ja Meyer Turun tilauskirja on täynnä vuoteen 2025, jona aikana pitäisi valmistua seitsemän uutta risteilyalusta. Myös muiden telakoiden tilanne näyttää hyvältä. Italian, Ranskan, Saksan ja Suomen suuret risteilijöitä rakentavat telakat ovat myyty käytännössä täyteen.

Meriteollisuus purjehtii vahvassa myötätuulessa ja on kasvava toimiala sekä volyymiltaan että työllistäjänä Suomessa. Verkosto mukaan lukien meriteollisuus työllistää noin 30 000 henkeä ja liikevaihto on noin 9 miljardia. Ongelma on tällä hetkellä osaamis- ja kapasiteettipula, alalle kaivataan uusia tekijöitä. Uusille laadukkaille, ennakkoluulottomille ja innovatiivisille alihankintakumppaneille on todellakin tarvetta.

Pirkanmaan alueen Kasvubuusti-hankkeen tehtäviin kuuluu yritysverkostojen rakentaminen ja niiden sparraus. Kasvubuustin Tampereella 11.4. järjestämä Meriverkostoklubi keräsi kolmisenkymmentä asiasta kiinnostunutta pirkanmaalaista yritystä kuulemaan alan kehityksestä ja toimittajatarpeista. Tilaisuudessa puhunut laivojen sisätilaratkaisujen kokonaistoimittaja Merima Oy:n hankintajohtaja Harri Suutari oli tyytyväinen tapahtumaan.

Tarvetta on varsin monipuolisille tuotteille ja innovatiivisille ideoille kuluttajien hakiessa kaiken aikaa uusia elämyksiä ja kokemuksia risteilyiltä. Toivomme erityisesti verstastiimien muodostumista Pirkanmaalla, jotta toimittajaverkko toimisi yhden luukun periaatteella.

Harri Suutari, Merima Oy

Reijo Kivelä, Industria Oy

– Alihankkijoiden työn vaatimustaso on tiukka korkean laadun ja kiristyneiden toimitusaikojen puristuksessa. Alusten koon kasvaessa myös jalostetun materiaalin ja asennusalihankinnan määrä kasvaa, kertoo Suutari.

Lisätietoja meriverkoston mahdollisuuksista Pirkanmaalla antavat Harri Katajisto, Ville Brusi ja Risto Rantala. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.