Etsitkö suuntaa yrityksesi kehittämiseen? KEHPAA PELIIN!

Yritysten kehittämispalvelut eli tuttavallisemmin Kehpat, on tarkoitettu toimiville ja kehittämishaluisille pk-yrityksille.

Palvelulla tuetaan pk-yritysten uudistumista, kasvua, kehittymistä sekä innovaatioiden kaupallistamista. Palveluntuottajat, eli konsultit, toimivat kilpailutuksen pohjalta valtakunnallisesti ja edustavat alan parasta osaamista. Palvelu perustuu yrityksen tarpeeseen ja on hinnoiteltu asiakasystävälliseksi.

Kehittämispalvelujen kokonaisuuteen kuuluvat analyysipalvelu, varsinainen konsultointipalvelu sekä koulutuspalvelut. Näistä yritys voi valita tai heidät ohjataan parhaiten sopivan palvelun pariin. Samoin yritys voi itse valita mieleisensä palveluntuottajan. Toki autamme mielellämme tässä valinnassa esittelemällä muutaman eri vaihtoehdon. Koulutuspalvelut on puolestaan suunnattu yritysten avainhenkilöille.

Miten palvelu sitten toimii?

Palvelujen piiriin uusi asiakas pääsee parhaiten täyttämällä maksuttoman kehittämiskartoituksen sivuilla www.yritystenkehittamispalvelut.fi. Kartoituksen perusteella TE-yrityspalvelujen asiantuntija saa hyvän kokonaiskuvan yrityksen tilanteesta ja kehittämistarpeista. Tämän jälkeen yritys ja asiantuntija yhdessä rakentavat tarpeisiin sopivan palvelupolun. Toki myös suora palvelutilaus selkeään, tunnistettuun tarpeeseen on mahdollista. TE-yrityspalvelujen asiantuntija on joka tapauksessa hakijaan yhteydessä tarkentaen palvelun sisältöä ja kestoa.

Konsultoinnin teemakokonaisuuksia on viisi:

  1. Kasvu ja uudistaminen,
  2. tuottavuus ja talous,
  3. markkinointi ja asiakkuudet,
  4. johtaminen ja henkilöstö sekä
  5. innovaatioiden kaupallistaminen.

Teemat on määritelty yleisellä tasolla ja konsultaatiot venyvät hyvinkin erilaisiin asioihin. Kaikissa konsultoinneissa on strateginen näkökulma ja palveluntuottajan rooli on toimia sparraavana kehittämiskumppanina.

Konsultoinnin tuloksena yritys saa käyttöönsä perusteellisen raportin liiketoiminnan nykytilasta sekä ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi. Yrityksen tarpeesta riippuen toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi kv-strategiaan tai myynti/markkinointistrategiaan, kasvun ja talouden hallintaan, innovaatiotoimintaan, johtamiseen. Konsultointiraportti toimii yrityksen työkaluna kehittämisessä sekä polkuna muihin yrityspalveluihin.

Kysy lisää − kerron mielelläni kehpojen käytöstä juuri Teidän liiketoimintanne kehittämisessä!

Risto Rantala
Asiantuntija, kasvuagentti
0295 045 750
risto.rantala(at)te-toimisto.fi

Kirjoittaja toimii yrityspalvelujen asiantuntijana ja kehittämispalvelujen koordinaattorina TE-toimiston ja ELY-keskuksen välillä sekä erilaisissa yrityspalveluverkostoissa koko Pirkanmaalla.