Yrittäjyyden alkutaipaleen buustaus kannatti

Yrittäjyydestä kiinnostuneet pirkanmaalaiset saivat Yrittäjyysbuusti-palvelusta ideoita, tietoja ja henkilökohtaista neuvontaa yrittäjyyden alkuun. Palvelu antoi ainutlaatuisen mahdollisuuden miettiä omaa yrittäjyyspotentiaalia sitoutumatta yritystoimintaan välittömästi.

Oma palveluntuottaja oli mahdollista valita yhteensä 15 yrittäjyysammattilaisen joukosta. Omiin tarpeisiin sopivimman kumppanin kanssa yrittäjyysominaisuuksia ja tulevaa toimintaa oli mahdollista suunnitella kahden kuukauden ajan. Toukokuussa päättyneestä palvelusta saadun palautteen perusteella Yrittäjyysbuustin henkilökohtainen valinnanvapaus ja eritoten yrittäjyyden alkuvaiheeseen räätälöity palvelu otettiin hyvin positiivisesti vastaan.

Vuorovaikutuksella monipuolista apua

Palveluun osallistuneet Fanny Salonen ja Sari Raina kokivat saaneensa monipuolista apua omiin yrittäjyyssuunnitelmiinsa.

”Yrittäjyysbuusti toimi kaikin puolin todella hyvin, ja sain käytännönläheistä apua omaan tilanteeseeni. Sain tietoa esimerkiksi siitä, miten tilitoimiston valinta vaikuttaa muun muassa maksu- ja kassajärjestelmiin. Apua sai myös muihin, kokonaisuuden kannalta oleellisiin valintoihin”. Salonen kokee, että tapaamisissa palveluntuottajan kanssa keskityttiin aidosti hänen tilanteeseensa ja vuorovaikutus ohjaajan kanssa oli toimivaa. Palvelusta oli hyötyä erityisesti käytännön asioiden selvittämisessä, kuten toiminimen perustamisessa, toimitilan hankkimisessa ja kirjanpitäjän valinnassa. ”Ohjaaja oli helposti lähestyttävä ihminen ja tuli turvallinen fiilis, vaikka kaikki oli uutta. Hän kannusti ja oli realistinen tilanteeni suhteen – yhdessä katsoimme kokonaisuuden kuntoon”.

Palvelusta sai hyötyä käytännön asioiden selvittämiseen, ja erityisesti apu rahoitussuunnitelmiin koettiin arvokkaana. “Sain palveluntuottajalta hyvät työkalut myös liiketoimintasuunnitelman hiomiseen. Henkilökohtainen palvelu mahdollistaa myös henkilökohtaisen vuoropuhelun”, toteaa Raina. ”Oma liikeidea tiivistyi ja mukaan tuli myös uusia ideoita, kun sain pohtia asioita ajan kanssa. Oli hyvä joutua miettimään yritysideaa ja yrityksen asioita oikein huolella”.

Ikioma palveluntuottaja

Yrittäjyysbuustin valinnanvapaus miellytti käyttäjiä heti palvelun alusta asti. Ennen valintaa palveluntarjoajiin sai perehtyä omatoimisesti ja Raina olikin erityisen tyytyväinen siitä, ettei palveluntuottajan valintaa rajoitettu. ”Tuttu suositteli palveluntarjoajaa, joka löytyi omalta paikkakunnaltani. Palvelun saaminen läheltä vaikutti ratkaisevasti”.

Salonen seuraa samoilla linjoilla ja kertoo arvioineensa valintaa tehdessään niitä asioita, joita palveluntuottajat toivat esille verkossa ja sitä miten tarjonta vastasi hänen tarpeitaan. Tärkeää oli myös se, miten palveluntuottaja otti hänet asiakkaana vastaan: ”Valinnanvapaus onnistui hyvin – sain olla yhteydessä palveluntuottajiin ja selvittää, kuka heistä olisi tilanteeseeni sopivin. Vuorovaikutustaidot olivat ratkaiseva seikka”, Salonen kiteyttää.

Kokonaisuudessaan Yrittäjyysbuusti koettiin siis onnistuneena, asiakkaiden tarpeet kohtaavana palveluna. Fanny Salonen on perustamassa omaa parturikampaamoaan, ja myös Sari Rainalla on suunnitelmia yritystoiminnan aloittamiseksi. Yrittäjyysbuustiin ilmoittautuminen on tältä erää päättynyt, mutta yrittäjyydestä kiinnostuneiden pirkanmaalaisten kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon tai Uusyrityskeskus Ensimetriin. Lisätietoa yrittäjyydestä voit lukea suomi.fi-palvelusta ja TE-palveluiden sivuilta.

Yrittäjyysbuusti kuului osaksi Pirkanmaan Kasvubuusti-hanketta, jossa tuetaan sekä toimiva yrityksiä että yrittäjäksi aikovia. Hanke pilotoi uusia palveluja yhteistyössä palveluntuottajien kanssa osana maakunnan kasvupalvelujen valmistelua ja sen rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö.